كود احسب عمرك

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

كود احسب عمرك

مُساهمة من طرف Admin- في الإثنين مايو 10, 2010 2:31 am


السلام عليكم

ارجو ان تكونو في تمام الصحة و العافية

اقدم لكم اليوم اروع الاكواد وهو كود احسب عمرك راااااااااااائع من اكتشافي ارجو النقل

الكود هو
الرمز:
<!-- START HOME FREE HEADER CODE -->
<meta content="Microsoft FrontPage 4.0" name="GENERATOR">
<meta content="FrontPage.Editor.Document" name="ProgId">
<!-- END HOME FREE HEADER CODE -->
<p align="center" dir="rtl"><b>
<font color="#AA0055" size="6">حساب عمرك بالثانية</font></b></p>
<script language="JavaScript">

<!-- Begin
function run() {
with (document.agecalc) {
dd = parseInt(day.selectedIndex) + 1;
mm = parseInt(month.selectedIndex) + 1;
yy = year.value;
if (yy.length != 4 || isNaN(yy)) {
document.agecalc.timealive.value = "فضلاً أدخل سنة ميلادك من 4 أرقام";
document.agecalc.year.select();
document.agecalc.year.focus();
return;
}
}
days = new Date();
gdate = days.getDate();
gmonth = days.getMonth();
gyear = days.getYear();
if (gyear < 2000) gyear += 1900;
age = gyear - yy;
if ((mm Very Happy (gmonth + 1)) && (dd <= parseInt(gdate))) {
age = age;
} else {
if (mm <= (gmonth)) {
age = age;
} else {
age = age - 1;
}
}
if (age Very Happy 0)
age = age;
document.agecalc.timealive.value = "عمرك " + age+ " سنة . . .\n\n";
if (mm <= (gmonth + 1))
age = age - 1;
if ((mm Very Happy (gmonth + 1)) && (dd > parseInt(gdate)))
age = age + 1;
var m;
var n;
if (mm Very Happy 12) n = 31 - dd;
if (mm Very Happy 11) n = 61 - dd;
if (mm Very Happy 10) n = 92 - dd;
if (mm Very Happy 9) n = 122 - dd;
if (mm Very Happy Cool n = 153 - dd;
if (mm Very Happy 7) n = 184 - dd;
if (mm Very Happy 6) n = 214 - dd;
if (mm Very Happy 5) n = 245 - dd;
if (mm Very Happy 4) n = 275 - dd;
if (mm Very Happy 3) n = 306 - dd;
if (mm Very Happy 2) { n = 334 - dd; if (leapyear(yy)) n++; }
if (mm Very Happy 1) { n = 365 - dd; if (leapyear(yy)) n++; }
if (gmonth Very Happy 1) m = 31;
if (gmonth Very Happy 2) {
m = 59;
if (leapyear(gyear)) m++;
}
if (gmonth Very Happy 3) { m = 90; if (leapyear(gyear)) m++; }
if (gmonth Very Happy 4) { m = 120; if (leapyear(gyear)) m++; }
if (gmonth Very Happy 5) { m = 151; if (leapyear(gyear)) m++; }
if (gmonth Very Happy 6) { m = 181; if (leapyear(gyear)) m++; }
if (gmonth Very Happy 7) { m = 212; if (leapyear(gyear)) m++; }
if (gmonth Very Happy Cool { m = 243; if (leapyear(gyear)) m++; }
if (gmonth Very Happy 9) { m = 273; if (leapyear(gyear)) m++; }
if (gmonth Very Happy 10) { m = 304; if (leapyear(gyear)) m++; }
if (gmonth Very Happy 11) { m = 334; if (leapyear(gyear)) m++; }
if (gmonth Very Happy 12) { m = 365; if (leapyear(gyear)) m++; }
months = age * 12;
months += 12 - parseInt(mm);
months += gmonth;
totdays = (parseInt(age) * 365);
totdays += age / 4;
totdays = parseInt(totdays) + gdate + m + n;
if (gmonth Very Happy 1) p = 31 + gdate;
if (gmonth Very Happy 2) {
p = 59 + gdate;
if (leapyear(gyear)) m = m+1;
}
if (gmonth Very Happy 3) { p = 90 + gdate; if (leapyear(gyear)) p++; }
if (gmonth Very Happy 4) { p = 120 + gdate; if (leapyear(gyear)) p++; }
if (gmonth Very Happy 5) { p = 151 + gdate; if (leapyear(gyear)) p++; }
if (gmonth Very Happy 6) { p = 181 + gdate; if (leapyear(gyear)) p++; }
if (gmonth Very Happy 7) { p = 212 + gdate; if (leapyear(gyear)) p++; }
if (gmonth Very Happy Cool { p = 243 + gdate; if (leapyear(gyear)) p++; }
if (gmonth Very Happy 9) { p = 273 + gdate; if (leapyear(gyear)) p++; }
if (gmonth Very Happy 10) { p = 304 + gdate; if (leapyear(gyear)) p++; }
if (gmonth Very Happy 11) { p = 334 + gdate; if (leapyear(gyear)) p++; }
if (gmonth Very Happy 12) { p = 365 + gdate; if (leapyear(gyear)) p++; }
weeks = (age * 365) + n + p;
weeks = weeks / 7;
etcdays = parseFloat(weeks) - parseInt(weeks);
etcdays = Math.round(etcdays * 7);
weeks = parseInt(weeks);
etcdays += parseInt(age / 4);
if (etcdays > 7)
weeks += parseInt(etcdays / 7);
document.agecalc.timealive.value += " = " + weeks + " أسبوع\n";
document.agecalc.timealive.value += " = " + months + " شهر\n";
document.agecalc.timealive.value += " = " + totdays + " يوم\n";
var time = new Date();
ghour = time.getHours();
gmin = time.getMinutes();
gsec = time.getSeconds();
hour = ((age * 365) + n + p) * 24;
hour += (parseInt(age / 4) * 24);
document.agecalc.timealive.value += " = " + hour + " ساعة\n";
var min = (hour * 60) + gmin;
document.agecalc.timealive.value += " = " + min + " دقيقة\n";
sec = (min * 60) + gsec;
document.agecalc.timealive.value += " = " + sec + " ثانية ";
mm = mm - 1;
var r;
if (mm Very Happy 0) r = 0;
if (mm Very Happy 1) r = 31;
if (mm Very Happy 2) { r = 59; if (leapyear(gyear)) m++; }
if (mm Very Happy 3) { r = 90; if (leapyear(gyear)) r++; }
if (mm Very Happy 4) { r = 120; if (leapyear(gyear)) r++; }
if (mm Very Happy 5) { r = 151; if (leapyear(gyear)) r++; }
if (mm Very Happy 6) { r = 181; if (leapyear(gyear)) r++; }
if (mm Very Happy 7) { r = 212; if (leapyear(gyear)) r++; }
if (mm Very Happy Cool { r = 243; if (leapyear(gyear)) r++; }
if (mm Very Happy 9) { r = 273; if (leapyear(gyear)) r++; }
if (mm Very Happy 10) { r = 304; if (leapyear(gyear)) r++; }
if (mm Very Happy 11) { r = 334; if (leapyear(gyear)) r++; }
mm = mm + 1;
r = parseInt(r) + parseInt(dd);

if ((mm >= (gmonth + 1)) && (dd > gdate)) {
bday = r - m - gdate;
}
else {
if ((leapyear(gyear)) && ((mm > 2) && (dd < 29))) {
a = 366;
} else {
a = 365;
}
bday = a + (r - m - gdate);
}
nhour = 24 - parseInt(ghour);
nmin = 60 - parseInt(gmin);
nsec = 60 - parseInt(gsec);
while (bday > 366) bday -= 365;
if (((bday Very Happy 366) && (leapyear(gyear)) || ((bday Very Happy 365) && (!leapyear(gyear))))) {
document.agecalc.timealive.value += "\n\اليوم هو عيد ميلادك!";
} else {
document.agecalc.timealive.value += "\n\الباقي لعيد ميلادك القادم:\n"
+ bday + " يوم " + nhour + " ساعة " + nmin + " دقيقة " + nsec + " ثانية";
setTimeout("run()", 1000);
}
}
function leapyear(a) {
if (((a%4 Very Happy 0) && (a%100 != 0)) || (a%400 Very Happy 0))
return true;
else
return false;
}
// End -->
</script>
<form name="agecalc" dir="rtl">
<div align="center" dir="rtl">
<center dir="rtl">
<table border="1" width="590" height="388" dir="rtl" bordercolor="#D8C494" cellspacing="1">
<tr>
<td align="middle" bgColor="#F1E7C5" width="300" height="19" dir="rtl">
<p dir="rtl"><b><font color="#003399">أدخل
تاريخ ميلادك بالتاريخ الميلادى </font></b>
</td>
</span></span>
</span>
</span>

<tr>
<td align="middle" width="300" height="361" dir="rtl">
<input onclick="run();" type="button" value="أحســب" name="start">
<select size="1" name="month">
<option selected dir="rtl">الشهر</option>
<option dir="rtl">ين****</option>
<option dir="rtl">فبر****</option>
<option dir="rtl">مارس</option>
<option dir="rtl">إبريل</option>
<option dir="rtl">مايو</option>
<option dir="rtl">يونيو</option>
<option dir="rtl">يوليو</option>
<option dir="rtl">أغسطس</option>
<option dir="rtl">سبتمبر</option>
<option dir="rtl">أكتوبر</option>
<option dir="rtl">نوفمير</option>
<option dir="rtl">ديسمبر</option>
</select> <select size="1" name="day">
<option selected dir="rtl">اليوم</option>
<option dir="rtl">1</option>
<option dir="rtl">2</option>
<option dir="rtl">3</option>
<option dir="rtl">4</option>
<option dir="rtl">5</option>
<option dir="rtl">6</option>
<option dir="rtl">7</option>
<option dir="rtl">8</option>
<option dir="rtl">9</option>
<option dir="rtl">10</option>
<option dir="rtl">11</option>
<option dir="rtl">12</option>
<option dir="rtl">13</option>
<option dir="rtl">14</option>
<option dir="rtl">15</option>
<option dir="rtl">16</option>
<option dir="rtl">17</option>
<optiopleasen>
<option dir="rtl">18</option>
<option dir="rtl">19</option>
<option dir="rtl">20</option>
<option dir="rtl">21</option>
<option dir="rtl">22</option>
<option dir="rtl">23</option>
<option dir="rtl">24</option>
<option dir="rtl">25</option>
<option dir="rtl">26</option>
<option dir="rtl">27</option>
<option dir="rtl">28</option>
<option dir="rtl">29</option>
<option dir="rtl">30</option>
<option dir="rtl">31</option>
</select>
<input maxLength="4" size="4" value="السنة" name="year">
<br>
<br>
<textarea name="timealive" rows="12" cols="35"></textarea>
<p align="center" dir="rtl">
<!-- START HOME FREE FOOTER CODE -->
<!-- START OF WEBTRENDS LIVE TAG -->
<!-- Copyright 1999-2000 WebTrends Corporation -->
<!-- eCommerce Revenue Tracking (patent pending) -->
<!-- Visit us at http://www.webtrendslive.com -->
<script language="JavaScript">
<!--
// You may customize the values of the variables below to suit your website.
// Simply insert your own values between the double-quotes.
// Here are some examples:
// var ORDER= "D2,Business to Consumer,Pocket FM Radio,Audio Products,10,499.99;";
// var SERVER= "MyServerName";
// var CONTENTGROUP= "ContentGroupOfThisPage";

var ORDER= "";
var SERVER= "";
var CONTENTGROUP= "";
//-->
</script>
<script language="JavaScript">
<!--
// Modification of this code is not allowed and will permanently disable your account!
// SiteName: d1d
var W="tagver=3&SiteId=47868&Sid=0013-01-1-8-216676-47868&Tz=300&firstwkday=saturday&Edition=personal&Button=10";
W+="&server="+escape(SERVER);
W+="&order="+escape(ORDER);
W+="&Group="+escape(CONTENTGROUP);
W+="&browserDate="+escape(new Date());
W+="&title="+escape(document.title);
W+="&url="+window.document.URL;
W+="&referrer="+window.document.referrer;
W+="&appname="+escape(navigator.appName);
W+="&appversion="+escape(navigator.appVersion);
W+="&cookieOK="+(navigator.cookieEnabled?"Yes":"No");
W+="&userLanguage="+(navigator.appName=="Netscape"?navigator.language:navigator.userLanguage);
W+="&platform="+navigator.platform;
W+="&bgColor="+escape(document.bgColor);
W+="&javaOK=Yes";
if(typeof(screen)Very Happy"object")
{
W+="&screenResolution="+screen.width+"x"+screen.height;
W+="&colorDepth="+screen.colorDepth;
W+="&NSpluginList=";
for( var i=0; i< navigator.plugins.length; i++)
W+=escape(navigator.plugins[i].name)+";";
}
document.write('<A TARGET="_blank" HREF="http://www.webtrendslive.com/redirect.asp?siteID=47868">');
document.write('<IMG BORDER="0" WIDTH="0" HEIGHT="0" SRC="http://statse.webtrendslive.com/S0013-01-1-8-216676-47868/button3.asp?'+W+'">');
document.write('</A>');
//-->
</script>
<a href="http://www.webtrendslive.com/redirect.asp?siteID=47868" target="_blank" style="color: #00009c; text-decoration: none">
<img height="0" src="http://statse.webtrendslive.com/S0013-01-1-8-216676-47868/button3.asp?tagver=3&SiteId=47868&Sid=0013-01-1-8-216676-47868&Tz=300&firstwkday=saturday&Edition=personal&Button=10&server=&order=&Group=&browserDate=Wed%20Apr%2026%2017%3A07%3A12%20UTC+0200%202006&title=%u0645%u0648%u062C%u0627%u062A%20-%20%u0628%u0631%u0627%u0645%u062C%20%u062E%u062F%u0645%u064A%u0629&url=http://www.mojat.com/modules.php?name=4U&Get=YourOld&referrer=http://www.mojat.com/modules.php?name=4U&Get=Wilada&appname=Microsoft%20Internet%20Explorer&appversion=4.0%20%28compatible%3B%20MSIE%206.0%3B%20Windows%20NT%205.1%3B%20SV1%29&cookieOK=Yes&userLanguage=ar-sy&platform=Win32&bgColor=%23ffffff&javaOK=Yes&screenResolution=1024x768&colorDepth=32&NSpluginList=" width="0" border="0"></a>
<noscript>
<A href="http://www.webtrendslive.com/redirect.asp?siteID=47868"
target=_blank> </A></noscript>
<!-- END OF WEBTRENDS LIVE TAG -->
<!-- END HOME FREE FOOTER CODE -->
</optiopleasen>
</td>

ارجو ان اكون افدتكم
avatar
Admin-
المدير العام
 
المدير العام   ♣ مشآرٍڪْآتِڪْ » : 987
♣ نقاط النشاط » * : 5916
السٌّمعَة : 5
ذكر
♣ عّمرٍڪْ » : 20
♣ هوَآيًتِڪْ » : الرسم
مستمتع

http://m-ta.0wn0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: كود احسب عمرك

مُساهمة من طرف مايا القمر في الجمعة سبتمبر 27, 2013 5:12 am

ثانكس
avatar
مايا القمر
( | مستوى صفر | )
( | مستوى صفر | )♣ مشآرٍڪْآتِڪْ » : 42
♣ نقاط النشاط » * : 1780
السٌّمعَة : 2
انثى
♣ عّمرٍڪْ » : 23
♣ هوَآيًتِڪْ » : غير معروف
خايفه

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

  • © phpBB | انشاء منتدى مع أحلى منتدى | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | إتصل بنا | التبليغ عن محتوى مخالف | احدث مدونتك
    الساعة الأن :